Photo Album > Provincial Jiu-Jitsu Championships
Image 13 of 118

Provincial Jiu-Jitsu Championships

Simon from the Westbank dojo put on a great performance to earn himself the first runner-up medal in the Provincial Jiu-Jitsu Championships.Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726