RONIN WEAR, Dojo Products > Rubber Training Knife
Rubber Training Knife

Price: $15.00
Availability: in stock
Prod. Code: RK
Copyright 2006. Ronin Jiu-Jitsu & Kobudo | roninjiu-jitsu@shaw.ca | 250.470.3726